...

آشکارسازی تغییرات اقلیمی نایین

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی نایین 

نایین بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، نایین در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک تا خشک، در فصل پاییز دارای اقلیم فراخشک تا خشک و در فصول بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک می باشد. 
نایین در طول دوره آماری 26 ساله خود، کاهش دمای اندکی داشته ولی بارش های آن کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. نایین در طول این سه دهه همیشه دارای اقلیم فراخشک بوده و هیج تغییری در نوع اقلیم آن رخ نداده است. 

دانلود فایل 
 


تعداد بازدید صفحه : 70

1x 2x