...

آشکارسازی تغییرات اقلیمی نجف آباد

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی نجف آباد
نجف آباد بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، نجف آباد در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه خشک، در فصل بهار و تابستان فراخشک و در پاییز خشک می باشد. 
تغییرات اقلیمی که در نجف آباد رخ داده باعث شده اقلیم این شهر از خشک به فراخشک تغییر پیدا کند و زمستان های آن از اقلیم نیمه خشک ملایم به نیمه خشک تبدیل شود. 

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 85

1x 2x