...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی کاشان

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی کاشان 
کاشان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، کاشان در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک تا نیمه خشک ملایم، در فصل بهار و تابستان فراخشک و پاییز خشک می باشد. کاشان با وجود روند کاهشی دما و بارشی که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن فرا خشک بوده و تنها زمستان های آن از نیمه خشک ملایم به نیمه خشک رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 185

1x 2x