...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی سمیرم

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی سمیرم 
سمیرم بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم نیمه خشک ملایم تا مدیترانه ای است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، سمیرم در فصل زمستان دارای اقلیم فرامرطوب، در فصل بهار خشک و نیمه خشک، در فصل تابستان فراخشک و در فصل پاییز مرطوب تا نیمه مرطوب می باشد.  
بدلیل کاهش ضرایب اقلیمی بلندمدت سمیرم، اقلیم آن دستخوش تغییراتی گردیده و از اقلیم  مدیترانه ای به نیمه خشک ملایم تبدیل شده است. 

دانلود فایل 
 


تعداد بازدید صفحه : 50

1x 2x