...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی فریدونشهر

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی فریدونشهر 
فریدونشهر بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم مدیترانه ای تا نیمه مرطوب ملایم است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، فریدونشهر در فصل زمستان دارای اقلیم فرامرطوب، در فصل بهار مدیترانه ای، در تابستان خشک و در فصل پاییز دارای اقلیم بسیار مرطوب می-باشد. تغییرات اقلیمی که در فریدونشهر رخ داده باعث شده اقلیم این شهر از نیمه مرطوب ملایم به اقلیم مدیترانه ای  تغییر پیدا کند.  

دانلود فایل 
 


تعداد بازدید صفحه : 72

1x 2x