...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی چادگان

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی چادگان
چادگان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، چادگان در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه مرطوب ملایم، در فصل بهار نیمه خشک، در تابستان فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم خشک می باشد. 
چادگان با وجود افزایش دمایی که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن خشک بوده است و زمستانهای آن از نیمه مرطوب ملایم به نیمه خشک ملایم رسیده است.

دانلود فایل 
 


تعداد بازدید صفحه : 63

1x 2x