...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی اصفهان

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی شهر اصفهان:
شهر اصفهان بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، شهر اصفهان در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک تا نیمه خشک ملایم و در فصل بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم خشک می باشد. 
تغییرات اقلیمی که در شهر اصفهان رخ داده باعث شده اقلیم سالانه این شهر از اقلیم خشک به فراخشک تغییر پیدا کند. زمستان این شهر در یک دهه اخیر تغییر پیدا کرده و از اقلیم نیمه خشک ملایم به اقلیم نیمه خشک تغییر یافته است. 

دانلود فایل 

فایل پیوست

تعداد بازدید صفحه : 404

1x 2x