...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی مبارکه

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی مبارکه
مبارکه بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این یک دهه، مبارکه در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک، در فصل پاییز دارای اقلیم خشک و در فصول بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک می باشد. 
مبارکه در طول دوره آماری 10 ساله خود، دارای افزایش دما و کاهش بارش قابل ملاحظه ای داشته است. 

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 88

1x 2x