...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی مورچه خورت

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی مورچه خورت
مورچه خورت بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، مورچه خورت در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک، در فصل بهار و تابستان فراخشک و در پاییز خشک می باشد. 
مورچه خورت با وجود افزایش دمایی که در طول این دو دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن فراخشک بوده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 62

1x 2x