...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی میمه

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی میمه
میمه بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، میمه در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه خشک، در فصل بهار خشک، در تابستان فراخشک و در پاییز نیمه خشک می باشد. 
میمه با وجود افزایش دمایی که در طول این دو دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن خشک بوده و فقط زمستان های آن از نیمه خشک ملایم به نیمه خشک تغییر کرده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 71

1x 2x