...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی خوروبیابانک

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی خوروبیابانک  
خوروبیابانک بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم فراخشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، خوروبیابانک در فصل زمستان دارای اقلیم خشک و در بقیه فصول دارای اقلیم فراخشک می باشد. 
خوروبیابانک در طول دوره آماری 32 ساله خود، افزایش دمای قابل ملاحظه ای نداشته ولی بارش های آن در طول این سه دهه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. خوروبیابانک در طول این سه دهه همیشه دارای اقلیم فراخشک بوده و هیج تغییری در نوع اقلیم فصول مختلف آن رخ نداده است. 

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 61

1x 2x