...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی خوانسار

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی خوانسار
خوانسار بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم نیمه خشک ملایم است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، خوانسار در فصل زمستان دارای اقلیم مرطوب تا فرامرطوب، در فصل بهار مدیترانه ای، در تابستان فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم نیمه مرطوب ملایم می باشد. 
خوانسار با وجود افزایش دمایی که در طول این دو دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن نیمه خشک ملایم بوده و زمستان های آن از فرامرطوب به مرطوب رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 70

1x 2x