...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی زرین شهر

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی زرین شهر
زرین شهر بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این دو دهه، زرین شهر در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه خشک، در فصل بهار و تابستان فراخشک و در پاییز نیمه خشک می باشد. 
زرین شهر با وجود افزایش دمایی که در طول این دو دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن خشک بوده و فقط زمستان های آن از نیمه خشک ملایم  به نیمه خشک رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 75

1x 2x