...

آشکار سازی تغییرات اقلیمی نطنز

توضیحات :

آشکارسازی تغییرات اقلیمی نطنز
نطنز بر اساس طبقه بندی اقليمی Irimo Climate دارای اقليم خشک است. بر اساس بررسی های اقلیمی این سه دهه، نطنز در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک ملایم تا نیمه مرطوب، در فصل بهار خشک، در تابستان فراخشک و در پاییز فراخشک تا نیمه خشک می باشد. 
نطنز با وجود روند افزایشی دما که در طول این سه دهه داشته ولی همیشه اقلیم آن خشک بوده و تنها زمستان های آن از نیمه مرطوب به نیمه خشک ملایم رسیده است.

دانلود فایل 


تعداد بازدید صفحه : 71

1x 2x