شهر/ ايستگاه میانگین بيشينه میانگین کمينه ميانگين بالاترین بيشينه پایین‌ترین کمينه
اردستان 24.9 13.5 19.2 44.6 -15.2
اصفهان 23.5 9.3 16.4 43.0 -19.4
اصفهان (شرق اصفهان) 24.1 6.2 15.3 43.4 -21.0
خوانسار 17.8 6.8 12.3 39.2 -21.0
خور 27.3 14.1 20.7 47.6 -14.4
داران 17.6 4.6 11.1 36.4 -24.6
زرین‌شهر 24.5 7.7 16.1 42.6 -16.0
سمیرم 18.0 7.5 12.8 35.2 -17.4
شهرضا 22.4 7.0 14.8 40.2 -20.8
فریدونشهر 16.2 4.7 10.5 34.8 -25.0
کاشان 26.2 12.2 19.2 48.0 -17.4
کبوترآباد 24.3 7.2 15.9 42.6 -18.4
گلپايگان 20.9 8.1 14.5 40.0 -20.6
مبارکه 24.2 7.3 15.7 41.6 -17.2
ميمه 20.2 4.5 12.4 37.8 -24.8
نايين 23.7 10.2 16.9 41.5 -19.2
نجف‌آباد 23.9 9.5 16.7 42.0 -12.2
نطنز 20.7 11.1 15.9 40.6 -17.4
ورزنه 25.3 9.0 17.2 43.3 -14.6

1x 2x