مسابقه هفته دفاع مقدس

1-هدف اول عملیات والفجر مقدماتی چه بود؟
2- آزاد سازی دشت مهران نتیجه کدام عملیات بود؟
3-رمز عملیات ولفجر مقدماتی چه بود ؟و از چند محور در چه جهتی شروع شد؟
4-در عملیات والفجر مقدماتی چند تن به اسارت گرفته شدند ؟
5-برای اولین بار چه کسی به ترمینال نفتی ایران در کجا و در چه تاریخی حمله کرد؟
6- جنگ نفت کش ها با کدام عملیات بود ؟
7- در جنگ ایران و عراق کشور عراق در مجموع از چند موشک اگزوست علیه ایران استفاده کرد؟
8 - در آمد نفتی ایران در سال 63 و 64 و 65 به ترتیب چقدر بود ؟
9- کدام فرمان امام نقطه عطفی در گسترس سپاه در خلیج فارس بود ؟
10-در سال 1365 ایران به چند نفت کش عراق حمله کرد؟
11- متهورانه ترین عملیات هوایی جهان چه نام دارد؟ و به چه نامی ثبت شده ؟
12- عملیات والفجر 2 در چه تاریخی و با چه رمزی شروع شد؟
13-دستاورد عملیات حاج عمران چه بود ؟
14- در کدام عملیات کیلومتر مربع 5038 از اراضی اشغال شده ایران آزاد گرردید؟
15-در تابستان 1360 چند عملیات تا آزادی خرمشهر طراحی و اجرا شد ؟
captcha
1x 2x