مراسم استقبال از همکار ملی پوش  خانم مهندس فرزانه عسگری در اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد.

مراسم استقبال از همکار ملی پوش خانم مهندس فرزانه عسگری در اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان مهندس حمید رضا خورشیدی با اهدای لوح تقدیر از خانم مهندس فرزانه عسگری طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل آورد. شایان ذکر است خانم فرزانه عسگری در مسابقات پارا آسیایی هانگژو چین به مدال برنز مسابقات دست یافته است.

captcha
1x 2x