هواشناسی شهرستان ورزنه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان حضور یافت.

هواشناسی شهرستان ورزنه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی اصفهان در این جلسه که در محل فرمانداری شهرستان ورزنه و با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان برگزار شد، روسای هر یک از دستگاههای اجرایی در خصوص اعتبارات تملک دارایی پروژه های خود را پیشنهاد نمودند و تخصیص اعتبار به اداره هواشناسی شهرستان ورزنه باتوجه به نگاه ویژه و مثبت فرماندار محترم شهرستان به هواشناسی در حوزه ارزیابی عملکرد ادارات مثبت ارزیابی شد و مقرر گردید جمع بندی نهایی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ادارات کل استان ابلاغ شود.

captcha
1x 2x