به مناسبت هفته گرامیداشت دولت مسابقات دارت در محل اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد.

به مناسبت هفته گرامیداشت دولت مسابقات دارت در محل اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد.

به مناسبت هفته گرامیداشت دولت مسابقات دارت در محل اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان این دوره از مسابقات در روز چهارشنبه در دو رده آقایان و بانوان برگزار شد و در پایان یک رقابت سالم یک نفر از آقایان با امتیاز 36 و یک نفر از بانوان با امتیاز 26 حایز رتبه برتر شدند. مقرر گردید طی مراسمی از نفرات برتر با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تجلیل بعمل آید.

captcha
1x 2x