استان اصفهان پتانسیل اقلیمی برای استفاده از انرژی خورشیدی را دارد

استان اصفهان پتانسیل اقلیمی برای استفاده از انرژی خورشیدی را دارد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان خانم مهندس سیمین باقری کارشناس مسئول اداره تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان در چهارمین نشست مشورتی شهراندیشان که با موضوع ارزیابی برنامه راهبردی ۱۴۱۰ شهرداری اصفهان، درمحل سالن همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد با بیان این مطلب افزود : استان اصفهان پتانسیل های اقلیمی لازم را جهت ایجاد مزارع خورشیدی برای بهره برداری از از انرژی خورشیدی دارا می باشد و یکی از بهترین مناطق کشور در این زمینه است. در بخشی از این نشست که تعدادی از اعضای شورای شهر و شهردار اصفهان در آن حضور داشتند، برخی از مدیران شهری به ارائه گزارشات خود پرداختند و سپس تعدادی از شهراندیشان؛ ایده‌های خود را برای ارتقای برنامه راهبردی ۱۴۱۰ شهرداری در حضور مدیران شهر مطرح کردند تا راهگشای حل مسائل و معضلات کلان شهر اصفهان باشد. در این جلسه مقرر گردیده در برنامه راهبردی 1410 به عنوان یک پروژه مهم به آن پرداخته شود.

captcha
1x 2x