امروز
...

°C


سرعت باد:
(کیلومتر بر ساعت)
جهت باد :
()
رطوبت:
(درصد)
فشار هوا:
(میلی بار)
دید افقی:
(کیلومتر)

...
°C °C
...
°C °C
...
°C °C
...
°C °C
...
°C °C
Loading...
خطا در دریافت اطلاعات ایستگاه
1x 2x