مراجعين محترم؛

بدين وسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل هواشناسي اصفهان به آگاهي مراجعين محترم مي رسد:

1- اين تارنما مجهز به امكان ثبت و پيگيري درخواست ها و شكايات شما متقاضيان گرامي از طريق مراجعه به بخش پرسش و پاسخ و يا بخش تماس با ما يا براي ثبت شكايات از طريق سامانه ثبت شكايت به صورت تمام وقت و در 7 روز هفته و24 ساعت روز، دارا مي باشد.

2- حوزه پاسخگويي ميز خدمت براي اطلاع و راهنمايي مراجعين از خدمت هاي الكترونيكي و غيرالكترونيكي راه اندازي گرديده است. همچنين جهت ارتباط با وزير به قسمت (حوزه وزارتي) و ساير حوزه ها به صفحه ارتباط با مسئولان مراجعه فرماييد.

3- به محض ثبت درخواست كد رهگيري و رمز براي درخواست كننده ايجاد مي شود و از طريق رديابي نامه در دبيرخانه ميتوانند نسبت به پيگيري درخواست خود اقدام نمايند.

4- اين تارنما در صورت برقرار بودن زيرساخت هاي لازم مخابراتي به صورت تمام وقت در دسترس مراجعين گرامي مي باشد. در صورت بروز هرگونه اشكال و نقض فني اطلاع رساني خواهد شد.